polityka prywatności
Drogi Użytkowniku, sprawdź w jaki sposób właściciel tej strony, czyli administrator Twoich danych osobowych, zbiera je i przetwarza. Pamiętaj o prawach jakie Tobie przysługujš.

Dlaczego wyświetlamy tę wiadomość?

Dnia 25 maja 2018 zaczęło obowišzywać RODO czyli Rozporzšdzenie o Ochronie Danych Osobowych na terenie UE. Jest to rozporzšdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwišzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nakłada ono na nas obowišzek jasnego i zrozumiałego poinformowania o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Nie musisz akceptować żadnych zgód czy też zmian, wystarczy że zapoznasz się z poniższymi informacjami.


JAK CHRONIMY I PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Zapewniamy, że traktujemy dane osobowe ze szczególnš starannościš i przykładamy dużš wagę do ochrony Twojej prywatności.
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy jednocześnie jesteśmy Administratorem zbioru danych osobowych.
Kontakt w sprawie danych osobowych: zapraszamy do kontaktu przez formularz kontatowy w treści wpisz RODO.
Podajšc dobrowolnie swoje dane masz prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić dalszy kontakt z nami.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane sš wyłšcznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i nie będš przetwarzane w innych celach, nie będziemy również ich używać do profilowania.
Dane osobowe przechowujemy wyłšcznie na terenie EOG.
Twoje Dane osobowe zostanš usunięte niezwłocznie po upływie pełnych dwunastu miesięcy lub po wygaśnięciu obowišzku ich przechowywania określonego przez organy państwowe.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane sš zgodnie z rozporzšdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawš z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogš elektronicznš (Dz.U.2017. poz. 1219 t.j.).
Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Informacja na temat korzystania z plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocš cookies w celach statystycznych,
reklamowych oraz aby strona lepiej spełniała Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgodę na zapisywanie cookies.
Można zablokować tworzenie cookies, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki, jednak działanie strony może zostać ograniczona, a niektóre części mogš przestać działać.